ספר מורה נבוכים. = RABBI MOSIS MAIMONIDIS LIBER MORE NEBUCHIM, SIVE DOCTOR PERPLEXORUM... Texte imprimé

Editeur : Londini : Samuel Bagster et filii ; : Georg Brög, MDCCCLXXVI [= 1876]

Description : p. [3], 4-70 ; in-4° (23 cm)

Ex. HEB_RAB_076 de la bibliothèque de Nîmes
Titre encadré d'un double filet. - Texte en carré non ponctué sur 2 colonnes.Titre intégral :
ספר // מורה נבוכים // חברו בלשון ערבית הנשר הגדול רבינו משה ב"ר מיימון // ונעתק ללשוננו הקדושה על ידי החכם המשורר המפואר // רבי יהודה ברבי שלמה אלחריזי // המחבר ספר התחכמוני והמעתיק פירוש המשניות להרמב"ם ז"ל על סדר זרעים. // עם הערות מושכלות מאת החכם המפואר // פראפעססאר שלמה מונק ז"ל. // העתקתי מכתיבת יד ישן באוצר הספרים אשר בפאריז והוצאתי לאור // בפעם ראשונה // אריה ליב שלאסבערג.


Moïse Maïmonide - Auteur /
Munk, Salomon - Annotateur / Al-Harizi, Juda - Traducteur /


Exemplaires

Type de documentSite propriétaireSite dépositaireCoteEtatDate de retourCode-barresPrix
Livre Patrimoine - Magasin de conservation - ss2 Patrimoine RAB_076 Consultation réglementéeHEBR000536
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha