כתובים // תהלים משלי איוב דניאל // עזרא נחמיה דברי הימים // הוגה בעיון נמרץ // באמשטרדם // בדפוס המשובח של // בגביר אברהם בן הישיש // הנכבד רפאל חזקיהו // עטיאש זצ"ל׃ // ובמצותו // בשנת לא ימנע טוב להולכים בתמיד לפ"ק (notice n° 439949)

000 -Label
leader 01846cam a2200265 4500
091 ## - Mise à jour BNF
Mise à jour BNF Aucune mise à jour
099 ## - Informations locales
date creation notice 2015-01-28
date modification notice 2020-03-21
100 ## - Données générales de traitement
données générales de traitement 20031209d17321733k||y0frey50 ha
101 0# - Langue
langue du document hébreu
102 ## - Pays de publication ou de production
pays de publication Pays Bas
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource
données codées - textes - caractéristiques physiques r
140 ## - Zone de données codées : livres anciens
données codées : livres anciens - généralités aa
141 ## - Zone de données codées : livres anciens, caractères de l'exemplaire
données codées pour le livre ancien - caractères de l'exemplaire b
200 1# - Titre
titre propre כתובים // תהלים משלי איוב דניאל // עזרא נחמיה דברי הימים // הוגה בעיון נמרץ // באמשטרדם // בדפוס המשובח של // בגביר אברהם בן הישיש // הנכבד רפאל חזקיהו // עטיאש זצ"ל׃ // ובמצותו // בשנת לא ימנע טוב להולכים בתמיד לפ"ק
type de document Texte imprimé
210 ## - Editeur
lieu de publication באמשטרדם [A Amsterdam]
nom de l'éditeur אברהם בן רפאל חזקיהו עטיאש [Abraham ben Rafael Attias]
date de publication 492 [1732/1733]
215 ## - Description
Importance matérielle f. [1], 2-150, [6]
format in-8° (23 cm)
300 ## - Note
note Titre à encadrement gravé sur bois. - Texte en carré ponctué sans commentaire. En marge externe : qerê et numérotation des versets en chiffres arabes (sauf 1, multiples de 5 et numéros de chapitre en caractères hébraïques). Les Psaumes sont imprimés sans autre séparation que leur numéro (chiffres arabes et caractères hébraïques)
310 ## - note
texte de la note Reliure cuir ; dos 5 nerfs ; 2 fermoirs en cuivre ; tranches rougies. Doré au dos : « III »
540 ## - Titre ajouté par le catalogueur
titre ajouté par le catalogueur Ketûvîm tehilîm mišlê iyôv danî’el `ezra’ nehemyah divrê ha-yamîm hûgah be-`iyûn nimraç...
541 ## - titre traduit ajouté par le catalogueur
titre traduit Hagiographes : Psaumes, Proverbes, Job, Daniel, Ezra, Néhémie, Chroniques, corrigé avec grand soin...]
801 ## - source de catalogage
agence de catalogage B301896101
date de la transaction 20100803
pays France
856 ## - accès
affichage du lien hypertextuel Ex. HEB_TNK_020 de la bibliothèque de Nîmes
URI http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1090456d
980 ## - Champs locaux
Unimarc3 (Date création) 20031209
Unimarc5 (Date de dernière modification) 20120127
Unimarc8 (Type document en clair) Livre ancien
Exemplaires
Endommagé Perdu Pilon Propriétaire dépositaire permanent niveau de localisation Code barre Code de collection Numéro inventaire cote Etat type de document et support matériel domaine Origine du fonds
      Patrimoine Patrimoine Magasin de conservation HEBR000043 Livre ancien 20050303 TNK_020 Consultation réglementée Livre Religions non chrétiennes Fonds hébraïque
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha