...ספר מורה נבוכים (notice n° 440100)

000 -Label
leader 02012caa a2200325 4500
091 ## - Mise à jour BNF
Mise à jour BNF Aucune mise à jour
099 ## - Informations locales
date creation notice 2015-01-28
date modification notice 2020-03-22
100 ## - Données générales de traitement
données générales de traitement 20070131d k y0frey50 ha
101 1# - Langue
langue du document hébreu
langue de l'oeuvre originale arabe
102 ## - Pays de publication ou de production
pays de publication GrandeBretagne
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource
données codées - textes - caractéristiques physiques r
140 ## - Zone de données codées : livres anciens
données codées : livres anciens - généralités aa
141 ## - Zone de données codées : livres anciens, caractères de l'exemplaire
données codées pour le livre ancien - caractères de l'exemplaire h
200 1# - Titre
titre propre ...ספר מורה נבוכים
titre parallèle RABBI MOSIS MAIMONIDIS LIBER MORE NEBUCHIM, SIVE DOCTOR PERPLEXORUM...
langue du titre parallèle latin
type de document Texte imprimé
210 ## - Editeur
lieu de publication Londini
nom de l'éditeur Samuel Bagster et filii
date de publication MDCCCLXXVI [= 1876]
adresse du fabricant Vienne
nom du fabricant Georg Brög
215 ## - Description
Importance matérielle p. [3], 4-70
format in-4° (23 cm)
300 ## - Note
note Titre encadré d'un double filet. - Texte en carré non ponctué sur 2 colonnes
300 ## - Note
note Titre intégral : <br/>ספר // מורה נבוכים // חברו בלשון ערבית הנשר הגדול רבינו משה ב"ר מיימון // ונעתק ללשוננו הקדושה על ידי החכם המשורר המפואר // רבי יהודה ברבי שלמה אלחריזי // המחבר ספר התחכמוני והמעתיק פירוש המשניות להרמב"ם ז"ל על סדר זרעים. // עם הערות מושכלות מאת החכם המפואר // פראפעססאר שלמה מונק ז"ל. // העתקתי מכתיבת יד ישן באוצר הספרים אשר בפאריז והוצאתי לאור // בפעם ראשונה // אריה ליב שלאסבערג
310 ## - note
texte de la note Non relié
327 ## - Note
note La préface de l'éditeur ; le tome 2 du Guide
500 ## - Titre
titre Guide des Égarés
540 ## - Titre ajouté par le catalogueur
titre ajouté par le catalogueur Sefer môreh nevûḳîm... [= Livre « Guide des Perplexes »...]
700 ## - Auteur
koha internal code 39934
auteur Moïse Maïmonide
dates 1138-1204
code de fonction Auteur
numéro de la notice d'autorité 11916400
702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire
code de fonction Annotateur
nom Munk
prénom Salomon
dates 1805-1867
numéro de la notice d'autorité 11917230
koha internal code 9017
702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire
code de fonction Traducteur
nom Al-Harizi
dates 1170-1235
numéro de la notice d'autorité 12315568
prénom Juda
801 ## - source de catalogage
agence de catalogage B301896101
date de la transaction 20070131
pays France
856 ## - accès
URI http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1090410d
affichage du lien hypertextuel Ex. HEB_RAB_076 de la bibliothèque de Nîmes
980 ## - Champs locaux
Unimarc3 (Date création) 20070131
Unimarc5 (Date de dernière modification) 20121012
Unimarc8 (Type document en clair) Livre ancien
Exemplaires
Endommagé Perdu Pilon Propriétaire dépositaire permanent niveau de localisation Code barre Code de collection Numéro inventaire cote Etat type de document et support matériel domaine Origine du fonds
      Patrimoine Patrimoine Magasin de conservation HEBR000536 Livre 20070131 RAB_076 Consultation réglementée Livre Religions non chrétiennes Fonds hébraïque
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha